Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2012

Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm 2012

Hội đồng tuyển sinh CĐ Sư phạm Trung ương công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 vào trường năm 2012.

Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Cao đẳng Sư phạm Trung ương

CĐ Sư phạm Trung ương công bố điểm cụ thể vào các ngành như sau:

Tên ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Ghi chú
Giáo dục mầm non M 18  
Giáo dục đặc biệt M 13  
Giáo dục công dân C 12  
D  
Sư phạm tin học A, A1 10  
B 11  
Sư phạm kỹ thuật A, A1 10  
B 11  
Công nghiệp D 10.5  
Sư phạm âm nhạc N 19 *
Sư phạm kỹ thuật H 21 *
Thiết kế đồ họa H 26 *
Thiết kế thời trang H 21 *
Việt Nam học C 15  
D 14  
Quản lý văn hóa C 14  
D 12  
Khoa học thư viện C 11.5  
D 10.5  
Lưu trữ học C 11.5  
D 10.5  
Hệ thống thông tin quản lý A, A1 10  
B 11  
D 10.5  
Quản trị văn phòng C 17  
D 14  
Thư ký văn phòng C 15  
D 14.5  
Công nghệ thông tin A, A1 10  
B 11  
D 11  
Công nghệ thiết bị trường học A, A1 10  
B 11  
D 10.5  
Công tác xã hội C 15  
D 14  

Ghi chú: (*) là tổng điểm 3 môn đã tính hệ số.

Leave a Reply