Điểm chuẩn Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng năm 2009-2011:

cd ky thuat cao thang

Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Công nghệ kỹ thuật điện (Điện công nghiệp)

01

A

15,0

14,5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

02

A

16,0

15,0

Công nghệ kỹ thuật ôtô

03

A

15,5

14,5

Công nghệ kỹ thuật điện tử

04

A

15,0

14,0

Tin học

05

A

14,5

14,0

Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh

06

A

14,5

14,0

Công nghệ cơ – điện tử

07

A

16,0

14,5

Công nghệ tự động

08

A

15,0

14,5

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

09

A

15,5

15,0

Kinh tế (ngành kế toán)

10

A

16,0

14,0

Năm 2010:

1. Công nghệ kỹ thuật Điện:          14,5

2. Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:       14,5

3. Công nghệ kỹ thuật Ô tô:          15

4. Công nghệ kỹ thuật Điện tử:      13,5

5. Tin học:                                   13

6. Công nghệ KT Nhiệt lạnh:            13,5

7. Công nghệ KT Cơ điện tử:            14

8. Công nghệ Tự động:                    13,5

9. Công nghệ KT Đ.tử V.Thông:        13,5

10.Kế toán:                                    13

Năm 2011:

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

01

A

14

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

02

A

15

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

03

A

15,5

- Công nghệ thông tin

05

A

14,5

- Công nghệ kĩ thuật nhiệt

06

A

13

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

07

A

14,5

- Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động

08

A

13,5

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

09

A

14,5

- Kế toán

10

A

14

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

65 Huỳnh Thúc Kháng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38212360 – 38212868

Leave a Reply