Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế TP.HCM năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế TP.HCM năm 2009-2011

cd kinh te tp ho chi minh

Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn  2009

Điểm thi ĐH

Điểm thi CĐ

Điểm thi ĐH

Điểm thi CĐ

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

01

A, D1

13,0

21,5

11,0

17,0

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu)

02

A, D1

13,0

21,5

11,0

17,0

Kinh doanh quốc tế

03

A, D1

11,0

19,0

11,0

17,0

Tiếng Anh (Tiếng Anh thương mại)

04

D1

13,0

11,0

17,0

Năm 2010:

I. ĐIỂM THI ĐẠI HỌC KHỐI A, D1 :

STT

NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN NV1

CHỈ TIÊU NV2

ĐIỂM XÉT NV2

1

Kế toán

11

160

11

2

Quản trị kinh doanh

11

140

11

3

Kinh doanh quốc tế

11

70

11

4

Tiếng Anh

11

30

11

II. ĐIỂM THI CAO ĐẲNG KHỐI A, D1 :

STT

NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN NV1

CHỈ TIÊU NV2

ĐIỂM XÉT NV2

1

Kế toán

17

170

17

2

Quản trị kinh doanh

17,5

140

17,5

3

Kinh doanh quốc tế

17

70

17

4

Tiếng Anh

17

20

17

Năm 2011:

Tên ngành đào tạo


ngành

Khối thi

Điểm trúng
tuyển NV1

Điểm nhận để xét NV2

Chỉ tiêu
nhận NV2

Điểm thí sinh dự thi Đại học theo đề thi chung của Bộ

Trên 300 chỉ tiêu
cho tất cả các ngành

1. Kế toán

01

A, D1

10 điểm

10 điểm

2. Quản trị kinh doanh

02

A, D1

10 điểm

10 điểm

3. Kinh doanh quốc tế

03

A, D1

10 điểm

10 điểm

4. Tiếng Anh

04

D1

11 điểm

11 điểm

 

 

Điểm thí sinh dự thi Cao đẳng theo đề thi chung của Bộ
1. Kế toán

01

A, D1

19,5 điểm

19,5 điểm

2. Quản trị kinh doanh

02

A, D1

20,5 điểm

20,5 điểm

3. Kinh doanh quốc tế

03

A, D1

20,5 điểm

20,5 điểm

4. Tiếng Anh

04

D1

20,5 điểm

20,5 điểm

Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 38.322.825

Leave a Reply