Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ năm 2009-2011:

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn và xét NV2 -2009

Chỉ tiêu xét NV2 – 2009

Hệ Cao đẳng

Tin học ứng dụng

01

A, D1

10,0

10,0

59

Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán tài chính nhà nước

02

A, D1

10,0

10,0

82

Tài chính ngân hàng (gồm 3 chuyên ngành: Tài chính nhà nước, Thuế nhà nước, Tín dụng ngân hàng

03

A, D1

10,0

10,0

92

Quản trị kinh doanh

04

A, D1

10,0

10,0

43

Nông học

05

A

10,0

10,0

47

B

12,0

11,0

Chăn nuôi

06

A

10,0

10,0

59

B

12,0

11,0

Nuôi trồng thủy sản

07

A

10,0

10,0

48

B

12,0

11,0

Công nghệ chế biến thủy sản

08

A

10,0

10,0

10

B

12,0

11,0

Công nghệ thực phẩm

09

A

10,5

10

B

11,5

Quản lý đất đai

10

A

13,0

10,0

10

B

15,0

11,0

Năm 2010:

Các ngành đào tạo cao đẳng:

Mã ngành

Khối thi

Điểm NV1 và xét NV2

Chỉ tiêu NV2

- Tin học (công nghệ thông tin)

01

A

10,0

60

D1

10,0

- Kế toán (2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, KTTCNN)

02

A

10,0

100

D1

10,0

-Tài chính – Ngân hàng (3 chuyên ngành TCNN, Thuế Nhà nước, Tín dụng ngân hàng)

03

A

10,0

85

D1

10,0

- Quản trị kinh doanh

04

A

10,0

30

D1

10,0

- Nông  học

05

A

10,0

45

B

11,0

- Chăn nuôi

06

A

10,0

60

B

11,0

- Nuôi trồng thuỷ sản

07

A

10,0

60

B

11,0

- Công nghệ chế biến thuỷ sản

08

A

10,0

90

B

11,0

- Công nghệ thực phẩm

09

A

10,0

20

B

11,0

- Quản lý đất đai

10

A

10,0

40

B

11,0

Năm 2011:

Ngành học


ngành

Khối

Điểm sàn
NV2

Chỉ tiêu
NV2

Công nghệ thông tin

1

A, D1

10

30

Kế toán, có 2 chuyên ngành:

A, D1

10

-          Kế toán doanh nghiệp

02A

30

-          Kế toán tài chính Nhà nước

02B

60

Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành:

A, D1

10

-          Tài Chính Nhà Nước

03A

30

-          Thuế Nhà Nước

03B

30

-          Tín dụng Ngân hàng

03C

15

Quản trị kinh doanh

A, D1

10

-          Quản trị kinh doanh tổng hợp

04A

40

-          Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

04B

40

Bảo vệ thực vật

5

A, B

A: 10

20

B: 11

Chăn nuôi

6

A, B

A: 10

50

B: 11

Nuôi trồng thủy sản

7

A, B

A: 10

50

B: 11

Công nghệ chế biến thủy sản

8

A, B

A: 10

30

B: 11

Công nghệ thực phẩm

9

A, B

A: 10

15

B: 11

Quản lý đất đai

10

A, B

A: 10

30

B: 11

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

Số 9 Cách Mạng Tháng Tám, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ;
ĐT: (0710) 3826072; 3769475
Website: www.ctec.edu.vn

Leave a Reply