Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 2013

Điểm chuẩn Cao Đẳng 2013

Diemchuan.org – Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại mã trường CDK đã chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013. Nhìn mặt bằng chung, điểm chuẩn của trường giảm nhẹ.

diem-chuan-cao-dang-kinh-te-doi-ngoai

Mã trường: CKD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340120 Kinh doanh quốc tế A 22 điểm chuẩn dự kiến
2 C340101 Quản trị kinh doanh A 22 điểm chuẩn dự kiến
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lý A 22 điểm chuẩn dự kiến
4 C340301  Kế toán A 22 điểm chuẩn dự kiến
5 C340201 Tài chính  – ngân hàng (chuyên ngành tài chính doanh nghiệp) A 22 điểm chuẩn dự kiến
6 C220201  Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại A 22 điểm chuẩn dự kiến
7 C340120 Kinh doanh quốc tế D1 19.5 điểm chuẩn dự kiến
8 C340101 Quản trị kinh doanh D1 19.5 điểm chuẩn dự kiến
9 C340405 Hệ thống thông tin quản lý D1 19.5 điểm chuẩn dự kiến
10 C340301  Kế toán D1 19.5 điểm chuẩn dự kiến
11 C340201 Tài chính  – ngân hàng (chuyên ngành tài chính doanh nghiệp) D1 19.5 điểm chuẩn dự kiến
12 C220201  Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại D1 19.5 điểm chuẩn dự kiến

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Diemchuan.org

Leave a Reply