Điểm chuẩn Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 năm 2009-2011:

cd giao thong van tai 3

Cao đẳng Giao thông Vận tải 3

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Xây dựng cầu đường

01

A

14,5

12,0

Kế toán

02

A

14,5

12,0

Tin học

03

A

13,5

10,0

Cơ khí chuyên dung

04

A

14,5

12,0

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

05

A

14,5

12,0

Kinh tế xây dựng

06

A

14,5

12,0

Quản trị kinh doanh

07

A

12,0

Khai thác vận tải

08

A

10,0

Năm 2010:

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

Xây dựng cầu đường

A

12,0

14,5

Kế toán

A

12,0

14,0

Tin học

A

10,0

 14,0

Cơ khí chuyên dung

A

12,0

13,0

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

A

12,0

14,0

Kinh tế xây dựng

A

12,0

14,0

Quản trị kinh doanh

A

12,0

14,0

Tài chính ngân hàng

14,0

Khai thác vận tải

A

10,0

10,0

Năm 2011:

Điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng chính quy năm 2011

Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo ngành (khu vực 3 – Học sinh phổ thông):

-  14,5 điểm: Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng cầu đường) (mã ngành 01); Kế toán (02); Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) (05); Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng) (06); Tài chính – ngân hàng (09);

-  14 điểm: Công nghệ kỹ thuật ô tô (04);

-  13 điểm: Quản trị kinh doanh (07);

-  10 điểm: Tin học ứng dụng (03); Khai thác vận tải (08); Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (10).

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3

189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38750592

Leave a Reply