Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2009-2011:

cao-dang-du-lich-ha-noi

Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV2 – 2009

Quản trị kinh doanh khách sạn

11

A, D1, 3, 4

11,5

Quản trị kinh doanh lữ hành

12

A, D1, 3, 4

10,0

Quản trị kinh doanh nhà hàng

13

A, D1, 3, 4

10,0

Quản trị chế biến món ăn

14

A, D1, 3, 4

10,5

Kế toán du lịch – khách sạn

15

A, D1, 3, 4

11,0

Hướng dẫn du lịch

21

C

15,0

D1, 3, 4

12,0

Tiếng Anh – Quản trị du lịch

31

D1

10,0

Năm 2010:

MÃ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NV2

 

GHI CHÚ

11

QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN

11.5

12

QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH

10.0

13

QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG

10.0

14

QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

10.0

15

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – DU LỊCH

11.0 ĐIỂM

21

HƯỚNG DẪN DU LỊCH

C=13.5

D=11.0

31

TIẾNG ANH  QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN -NHÀ HÀNG

10.0

CHƯA NHÂN HỆ SỐ TIẾNG ANH

32

TIẾNG ANH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH – HƯỚNG DẪN

10.0

CHƯA NHÂN HỆ SỐ TIẾNG ANH

Năm 2011:

1. HỆ CAO ĐẲNG(CDH): (3 NĂM) Mã ngành Chỉ tiêu Hình thứctuyển sinh Thời gian
1 Ngành quản trị kinh doanh Xét tuyển NV2 + Nhận “Phiếu chứng nhận kết quả thi đại học năm 2011 -Phiếu số 1′Từ ngày 25/08 đến 15/9/2011
1.1 Quản trị kinh doanh khách sạn 11 200 A,D1,3,4
1.2 Quản trị kinh doanh lữ hành 12 100 A,D1,3,4
1.3 Quản trị kinh doanh nhà hàng 13 200 A,D1,3,4
1.4 Quản trị chế biến món ăn 14 200 A,D1,3,4
1.5 Quản trị Tài chính kế toán – du lịch 15 300 A,D1,3,4
2 Ngành ViệtNam học Xét tuyển NV2
2.1 Hướng dẫn du lịch 21 200 C, D1,3,4
3 Ngành Tiếng Anh Xét tuyển NV2
3.1 Tiếng Anh – Quản trị khách sạn, nhà hàng 31 100 D1
3.2. Tiếng Anh – Quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch 32 100 D1
2. Hệ trung cấp chuyên nghiệp (2 năm) +Xét tuyển học bạ lớp 12 và Bằng tốt nghiệp+Hoặc xét tuyển điểm thi đại học Nhận hồ sơ từ ngày25/4 đến 25/8/2011
1 Nghiệp vụ lễ tân 01 200
2 Nghiệp vụ lữ hành – hướng dẫn 02 100
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 03 400
4 Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ 04 100
5 Nghiệp vụ Nhà hàng 05 100
3.HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUI:(3 NĂM) +Xét tuyển Học bạ lớp 12 và Bằng tốt nghiệp+Xét tuyển điểm thi đại học Nhận hồ sơ + Đợt 1:Từ 17/4 đến 15/09/2011+ Đợt 2:Từ 16/09 đến 30/11/2011
1 Quản trị khách sạn 01 100
2 Quản trị lữ hành 02 50
3 Dịch vụ nhà hàng 03 150
4 Kỹ thuật chế biến món ăn 04 200
5 Hướng dẫn du lịch 05 150
6 Kế toán doanh nghiệp 06 100
4. TRUNG CẤP NGHỀ : (2NĂM) Xét tuyển Học bạ lớp 12 và Bằng tốt nghiệp Nhận hồ sơ từ 16/09 đến 30/11/2011
1 Nghiệp vụ lễ tân 01 200
2 Dịch vụ nhà hàng 03 100
3 Kỹ thuật chế biến món ăn 04 300
4 Hướng dẫn du lịch 05 200
4 Kế toán doanh nghiệp 06 200

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Đường Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, TP. Hà Nội.
ĐT: 04.37560745, 37560744, 37541936
Website: http://www.htc.edu.vn

Leave a Reply