Điểm chuẩn Cao đẳng Công thương TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn Cao đẳng Công thương TP.HCM năm 2012

Cao đẳng Công thương TP.HCM

Cao đẳng Công thương TP.HCM

Mã trường: CES
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ giấy và bột giấy A 10 40 (chỉ tiêu NV2)
2 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 10 30 (chỉ tiêu NV2)
3 Công nghệ sợi, dệt A, A1 10 40 (chỉ tiêu NV2)
4 Công nghệ da giày A, A1 10 40 (chỉ tiêu NV2)
5 Công nghệ may – TKTT A, A1 12 30 (chỉ tiêu NV2)
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 12 0 (chỉ tiêu NV2)
7 Công nghệ chế tạo máy A, A1 12 50 (chỉ tiêu NV2)
8 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A, A1 12 30 (chỉ tiêu NV2)
9 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh) A, A1 12 30 (chỉ tiêu NV2)
10 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13 30 (chỉ tiêu NV2)
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13 30 (chỉ tiêu NV2)
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 13 30 (chỉ tiêu NV2)
13 Công nghệ thông tin A, A1 13 30 (chỉ tiêu NV2)
14 Quản trị kinh doanh A, D1 17 50 (chỉ tiêu NV2)
15 Kế toán A, D1 17 30 (chỉ tiêu NV2)
16 Tài chính ngân hàng A, D1 17 30 (chỉ tiêu NV2)

Leave a Reply