Điểm chuẩn Cao đẳng Công nghệ Thông tin (ĐH Đà Nẵng) năm 2009-2011

Điểm chuẩn Cao đẳng Công nghệ Thông tin (ĐH Đà Nẵng) năm 2009-2011:

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Công nghệ thông tin

C90

A, D1, V

10

10,0

Công nghệ phần mềm

C91

A, D1, V

10

10,0

Công nghệ mạng và truyền thông

C92

A, D1, V

10

10,0

Kế toán – Tin học

C93

A, D1, V

10

10,0

Năm 2010:

II CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) Từ C90 đến  C93 A D1 V

10.0

Khu vực    =0.5
Đối tượng =1.0

Xét tuyển NV2

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) Các ngành từ C90 đến C93 A,D1,V

460

A ≥ 10.0

D1≥ 10.0

V ≥ 10.0

Năm 2011:

 

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu NV2

Điểm nhận hồ sơ NV2

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (DDI)

Từ C90 đến C93

A, D1, V

669

≥10.0

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (ĐH Đà Nẵng)

Tổ 31, Hải An, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 05113.667113

Leave a Reply