Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2011

Dù chưa có điểm sàn của Bộ giáo dục nhưng một số trường ĐH đã lên phương án điểm chuẩn.

Sau khi công bố kết quả thi, ban tuyển sinh ĐH Thương Mại cho biết, điểm số của thí sinh năm nay không thay đổi nhiều so với năm 2010. Chính vì vậy, điểm chuẩn dự kiến sẽ được giữ nguyên. Các ngành Tài chính, Ngân hàng có điểm cao nhất (21 điểm), ngành thấp nhất có điểm đầu vào khoảng 16.

Cụ thể điểm chuẩn vào trường các khoa dự kiến như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khối  thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 413 Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm súc sức khỏe cộng đồng A,D1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến 14.5 – 15
2 D1 18
3 412 Quản trị thương hiệu A 16.5
4 410 Luật thương mại A,D1 16.5
5 D1 18
6 413 Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm súc sức khỏe cộng đồng A,D1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến 14.5 – 15
7 412 Quản trị thương hiệu A 16.5
8 410 Luật thương mại A,D1 16.5
9 D1 18
10 413 Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm súc sức khỏe cộng đồng A,D1 14.5 Điểm chuẩn dự kiến 14.5 – 15
11 412 Quản trị thương hiệu A 16.5
12 410 Luật thương mại A,D1 16.5
Để nhận điểm chuẩn của các trường ĐH-CĐ ngay khi công bốSoạn tin: HDC Mã trường gửi 8602

Ví dụ: Để tra điểm chuẩn năm 2011 của trường ĐH Kinh tế quốc dân(KHA)

Soạn tin: HDC KHA gửi 8602

 

Để nhận điểm chuẩn nguyện vọng 2 của các trường ngay khi công bốSoạn tin: HNA Mãtrườnggửi 6666

Ví dụ: Để biết điểm chuẩn NV2 của trường HV Ngân Hàng (NHH) nhanh nhất

Soạn tin: HNA NHH gửi 6666

 

Leave a Reply