ĐH Xây dựng miền Trung thông báo điểm chuẩn NV1-xét tuyển NV2

Trường ĐH Xây dựng miền Trung thông báo điểm chuẩn NV1 và thông tin xét tuyển NV2 vào trường. Cụ thể:

Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY

- Điểm chuẩn NV1:

Ngành đào tạo Điểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng(Xây dựng DD-CN) 15,5 điểm
Kế toán doanh nghiệp 13,5 điểm
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước(Cấp thoát nước và môi trường) 10,0 điểm
Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng) 14,0 điểm
Công nghệ kỹ thuật giao thông(Xây dựng cầu đường) 14,0 điểm
Quản trị kinh doanh 15,0 điểm
Công nghệ kỹ thuật xây dựng(Kỹ thuật hạ tầng đô thị) 12,0 điểm

Xét tuyển NV2

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG Chỉ tiêu NV2

Điểm sàn NV2

Điểm thi ĐH họckhối A Điểm thi CĐ khối A
Công  nghệ  kỹ  thuật  công trình  xây  dựng(Xây dựng DD-CN) 50 ≥ 12 điểm ≥ 15,5 điểm
Kế toán doanh nghiệp 15 ≥ 12 điểm ≥ 13,5 điểm
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 15 ≥ 10 điểm ≥ 10,0 điểm
Quản lý xây dựng 5 ≥ 12 điểm ≥ 14,0 điểm
Công nghệ kỹ thuật giao thông 5 ≥ 12 điểm ≥ 14,0 điểm
Quản trị kinh doanh 5 ≥ 12 điểm ≥ 15,0 điểm
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 5 ≥ 12 điểm ≥ 12,0 điểm

 

Leave a Reply