ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển NV2 2011- 2012

Xem điểm thi 2011 online

 

Điểm chuẩn NV1 vào trường ĐH Sư phạm (Mã trường DDS) – ĐH Đà Nẵng  như sau:

  


Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2.
1 Sư phạm Toán 101 A 23.5 Điểm Toán hệ số 2
2 Sư phạm Vật lý 102 A 20.5
3 Toán ứng dụng 103 A 15.5 Điểm Toán hệ số 2
4 Công nghệ thông tin 104 A 13.0
5 Sư phạm Tin 105 A 13.0
6 Vật lý 106 A 15.5 Điểm Lý hệ số 2
7 Sư phạm Hoá 201 A 22.0 Điểm Hóa hệ số 2
8 Hóa học (Phân tích môi trường) 202 A 15.5 Điểm Hóa hệ số 2
9 Hóa học (Hóa Dược) 203 A 15.5 Điểm Hóa hệ số 2
10 Cử nhân khoa học môi trường 204 A 13.0
11 Sư phạm Sinh học 301 B 21.5 Điểm Sinh hệ số 2
12 Quản lý tài nguyên – Môi trường 302 B 16.5
13 Giáo dục chính trị 500 C 14.0
14 Sư phạm Ngữ văn 601 C 21.0 Điểm Văn hệ số 2
15 Sư phạm Lịch sử 602 C 14.5 Điểm Sử hệ số 2
16 Sư phạm Địa lý 603 C 20.5 Điểm Địa hệ số 2
17 Văn học 604 C 16.0 Điểm Văn hệ số 2
18 Tâm lý học 605 B,C 14.0
19 Địa lý 606 C 16.5 Điểm Địa hệ số 2
20 Việt Nam học 607 C 14.0
21 Văn hóa học 608 C 14.0
22 Báo chí 609 C 14.0
23 Giáo dục tiểu học 901 D1 13.5
24 Giáo dục mầm non 902 M 15.0

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Đà Nẵng xét tuyển NV2 hệ chính quy cụ thể như sau:

Tên
trường
Tên ngành
ngành
Khối
thi
Chỉ tiêu
xét tuyển
Điểm nhận đơn đăng ký xét tuyển
ĐẠI
HỌC

PHẠM
(DDS)
1. CN Toán ứng dụng 103 A 69 ≥ 15.5 Toán hệ số 2
2. CN Công nghệ thông tin 104 A 114 ≥ 13.0
3. Sư phạm Tin 105 A 39 ≥ 13.0
4. Cử nhân Vật lý 106 A 42 ≥ 15.5 Lý hệ số 2
5. Cử nhân Hóa học 202 A 40 ≥ 15.5 Hóa hệ số 2
6. Cử nhân Hóa dược 203 A 12 ≥ 15.5
7. CN khoa học môi trường 204 A 30 ≥ 13.0
8. SP Giáo dục Chính trị 500 C 46 ≥ 14.0
9. Sư phạm Lịch sử 602 C 8 ≥ 14.5 Sử hệ số 2
10. Cử nhân Văn học 604 C 138 ≥ 16.0 Văn hệ số 2
11. Cử nhân Tâm lý học 605 B,C 7 ≥ 14.0
12. Cử nhân Địa lý 606 C 28 ≥ 16.5 Địa hệ số 2
13. Việt Nam học 607 C 28 ≥ 14.0
14. Văn hóa học 608 C 46 ≥ 14.0
Tổng cộng 647


 

- Đại học Đà Nẵng xác định điểm trúng tuyển cho trường Cao đẳng công nghệ chung cho toàn trường, sau khi trúng tuyển vào trường, Đại học Đà Nẵng sẽ xếp ngành đào tạo trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo của ngành, điểm thi và nguyện vọng của thí sinh.
- Các trường còn lại xác định điểm trúng tuyển theo ngành.
- Trường Đại học Ngoại ngữ: Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
- Trường Đại học Sư phạm: Điểm thi môn có tên trùng với tên ngành đào tạo tính hệ số 2.

1/ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/08/2011 đến hết ngày 15/09/2011.
2/ Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh và số điện thoại (nếu có) để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.
3/ Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau:

BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

4/ Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh muốn biết thêm chi tiết, gọi về điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://www.udn.vn.

 

Leave a Reply