Đại học Tây Bắc tuyển sinh hệ liên thông, vừa học vừa làm 2011

A. Các loại hình đào tạo

- Đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

- Đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học.

- Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học.

I. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH (hệ tại chức cũ).

1. Ngành tuyển:

Các ngành sư phạm: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Tiếng Anh.

Các ngành kinh tế, nông lâm, công nghệ: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Nông học, Lâm sinh, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Công nghệ thông tin.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Thi tuyển: Áp dụng đối với những người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông; bổ túc Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp.

- Xét tuyển: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét thẳng vào đại học theo hình thức VLVH.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: Tải về

Mẫu đơn xin dự thi: Tải về

Các bạn có thể xem thông tin về điểm thi Đại học – Cao đẳng  tại đây>> http://xemdiemthi.eduvn.info/

 

Theo: taybacuniversity.edu.vn

 

Leave a Reply