Đại học Luật TP.HCM công bố chỉ tiêu dự kiến

Đại học Luật TP.HCM thông báo chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến :

Thí sinh thi ĐH, CĐ năm 2012

Thí sinh thi ĐH, CĐ năm 2012

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP.HCM

 

 

1.500

   - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

   - Điện thoại: (08) 39400989 – 112

   - Fax: (08) 3826.5291

   - Website: http://www.hcmulaw.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo trình độ đại học
   1. Luật học, gồm các chuyên ngành

D380101

1.300

         - Luật Thương mại- Luật Dân sự

- Luật Hình sự

- Luật Hành chính

- Luật Quốc tế

 

A, C, D1,3

   2. Quản trị kinh doanh

D340101

A, D1,3

100

   3. Quản trị – Luật

D340102

 

A, D1,3

100

 

Leave a Reply