Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm chuẩn NV 1- 2

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn NV 1 và chỉ tiêu cũng như điểm chuẩn NV2 vào trường cụ thể như sau:

Nhận điểm chuẩn nhanh nhất qua SMS BẤM ĐÂY

 

Trình độ/ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển NV1 Điểm xét tuyển NV2
Trình độ đại học
1. Kiến trúc 101 V 18.0 19.0
2. Quy hoạch vùng và đô thị 102 V 17.0 18.0
3. Kỹ thuật Công trình xây dựng 103 A 13.0 13.0
4. Kỹ thuật XD Công trình giao thông 104 A 13.0 13.0
5. Kỹ thuật xây dựng 105 A, V 13.0, 16.0 13.0, 16.0
6. Quản lý xây dựng 106 A, V 13.0, 16.0 13.0, 16.0
7. Thiết kế Đồ họa 107 V, H 18.0, 23.0 19.0, 24.0
8. Thiết kế Nội thất 108 V, H 18.0, 23.0 19.0, 24.0
9. Kế toán 401 A, D 13.0 13.0
10. Tài chính – Ngân hàng 402 A, D 13.0 13.0
11. Quản trị kinh doanh 403 A, D 13.0 13.0
12. Tiếng Anh 701 D1 13.0 13.0
Trình độ cao đẳng
1. Công nghệ KT Công trình xây dựng C65 A, V 10.0, 13.5 10.0, 13.5
2. Kế toán C66 A, D 10.0 10.0
3. Tài chính – Ngân hàng C67 A, D 10.0 10.0
4. Quản trị kinh doanh C68 A, D 10.0 10.0

Tổng điểm thi bao gồm điểm thi cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ GD- ĐT.

Lưu ý ở các khối V, H các môn năng khiếu đã được nhân hệ số 2 (khối V: 1 môn, khối H: 2 môn); đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế Nội thất điểm môn năng khiếu khi chưa nhân hệ số của khối V phải đạt 4,5 điểm trở lên, tổng điểm 2 môn năng khiếu khối H phải đạt từ 9,0 điểm trở lên; không có môn thi nào bị điểm 0 (không).

(Nguồn Dân trí)

Leave a Reply