Đại học Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM) thông bố điểm chuẩn 2011- 2012

Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố mức sàn vào sáng nay, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM) đã công bố điểm chuẩn cho các ngành.

thí sinh trong phòng thi

Theo đó ngành Báo chí và truyền thông có mức điểm chuẩn cao nhất là 19,5 cho cả khối C và D1. Ngành có điểm chuẩn cao tiếp theo là Quan hệ quốc tế lấy 19 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất của trường là 14,5 ở một số ngành. Trường cũng dành hơn 500 chỉ tiêu NV2 cho 12 ngành khác.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

STT Ngành Mã ngành  Khối Điểm chuẩn Điểm sàn (chỉ tiêu)
NV 1 NV 1B
1 Ngữ văn 601 C, D1 15.5 16.5
2 Báo chí và truyền thông 603 C, D1 19.5
3 Lịch sử 604 C,D1 14.5 15 15 (C: 60, D: 20)
4 Nhân học 606 C,D1 14.5 15 15 (C:25, D: 15)
5 Triết học 607 A 14.5
C,D1 15 16 16 (C; 30, D: 10)
6 Địa lý 608 A, B 14.5
C, D1 15
7 Xã hội học 609 A 14.5
C,D1 14.5 15 (C: 45, D: 25)
8 Thư viện- thông tin 610 A, C, D1 14.5 15 (C: 45. D: 15)
C, D1 115
9 Đông phương học 611 D1 16
10 Giáo dục 612 C, D1 14.5, 15 15 (C: 45, D: 15)
11 Lưu trữ học 613 C, D1 14.5 15 15 (C: 30, D: 10)
12 Văn hóa học 614 C, D1 15 16
13 Công tác xã hội 615 C, D1 14.5
14 Tâm lí học 616 B,D1 18.5
C 18
15 Đô thị học 617 A, D1 14.5 15( A: 20, D: 20)
16 Du lịch C, D1 16.5 17.5 (C, D1: 20)
17 Nhật Bản học D1 18
D6 15.5
18 Hàn Quốc học D1 17
19 Ngữ văn anh 701 D1 17
20 Song ngữ Nga- Anh 702 D 1, D2 15 16.5 (D1)
21 Ngữ văn Pháp 703 D1, D3 15 16.5 (D1)
22 Ngữ văn Trung 704 D 1, D4 15 16.5 (D 1)
23 Ngữ văn Đức 705 D1 15 16 16 (40)
D5 15.5
24 Quan hệ quố tế 706 D1 19
25 Ngữ văn Tây Ban Nha D1 15 16 16 (D1: 25, D3: 3)

 

Dự kiến chiều nay sẽ có nhiều trường công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường.

Để nhận điểm chuẩn của các trường ĐH-CĐ

Soạn tin: HDC Mã trường gửi 8602

Ví dụ: Để tra điểm chuẩn năm 2011 của trường ĐH Kinh tế quốc dân(KHA)

Soạn tin: HDC KHA gửi 8602

Để nhận điểm chuẩn nguyện vọng 2 của các trường

Soạn tin: HNA Mãtrường gửi 6666

Ví dụ: Để biết điểm chuẩn NV2 của trường HV Ngân Hàng (NHH) nhanh nhất

Soạn tin: HNA NHH gửi 6666

 

Leave a Reply