Chỉ tiêu vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh năm 2011

Trường THPT chuyên – Đại học Vinh năm 2011

Từ năm học 2011 – 2012 trường THPT Chuyên – Đại học Vinh không tuyển hệ không chuyên.
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2011 – 2012 Trường Đại học Vinh tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên như sau:
Hệ chuyên (hệ A): Toán, Tin, Lý, Hóa, Tiếng Anh: 500 chỉ tiêu
Hệ chuyển đổi (hệ A’): Toán, Tin, Lý, Hóa, Tiếng Anh: 150 chỉ tiêu
+ Hệ A’ dành cho những thí sinh không đạt điểm chuẩn vào hệ A và có điểm kế cận sẽ được xét tuyển và hệ A’ theo quy định điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh.
+ Học sinh học ở hệ A’ sẽ được chuyển lên học ở hệ chuyên (A) nếu sau khi kết thúc học kỳ thứ nhất có kết quả học tập và rèn luyện tốt.

Leave a Reply