Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Y – Dược Huế năm 2011

Đại học Y – Dược Huế

Mã tuyển sinh: DHY Cụm trường:Huế
Tên tiếng Anh: Hue University, College of medicine
Cơ quanchủ quản: Bộ Y tế
Địa chỉ: Số 06 đường Ngô Quyền phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Website: http://www.hueuni.edu.vn/hueuni_new/org_struc.php
Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 920 Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2011
Bác sĩ đa khoa
học 6 năm
301 B 450
Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt
học 6 năm
302 B 50
Dược sĩ
học 5 năm
303 A 100
Điều dưỡng
học 4 năm
304 B 50
Kỹ thuật y học
học 4 năm
305 B 50
Y tế công cộng
học 4 năm
306 B 60
Bác sỹ y học dự phòng
học 6 năm
307 B 100
Bác sĩ Y học cổ truyền
học 6 năm
308 B 60

( Theo Webdanang.com)

Leave a Reply