Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2011

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia HN vừa chính thức thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011. Theo đó chỉ tiêu vẫn ổn định như năm 2010 với 1.400 chỉ tiêu. Trường tiếp tục tuyển sinh khối A đối với 10 chuyên ngành đào tạo.

Các chuyên ngành tuyển sinh khối A bao gồm: Tâm lý học, Khoa học quản lý, Xã hội học, Triết học, Chính trị học, Thông tin-Thư viện, Lưu trữ học & Quản trị văn phòng, Quốc tế học, Du lịch học, Nhân học.

Mặc dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh vẫn ổn định nhưng nhà trường dự kiến thay đổi chỉ tiêu một số ngành để đáp ứng nhu cầu nhân lực thực tế. Theo đó chỉ tiêu ngành Thông tin – Thư viện, Nhân học sẽ giảm so với năm 2010. Số chỉ tiêu này được chuyển sang ngành Đông Phương học và Ngôn ngữ học.

Dưới đây là chỉ tiêu chi tiết vào các ngành đào tạo của nhà trường năm 2011:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Chỉ tiêu
1 501 Tâm lí học A.C.D1.2.3.4.5.6 80
2 502 Khoa học Quản lí A.C.D1.2.3.4.5.6 110
3 503 Xã hội học A.C.D1.2.3.4.5.6 70
4 504 Triết học A.C.D1.2.3.4.5.6 70
5 507 Chính trị học A.C.D1.2.3.4.5.6 70
6 512 Công tác xã hội C.D1.2.3.4.5.6 70
7 601 Văn học C.D1.2.3.4.5.6 100
8 602 Ngôn ngữ học C.D1.2.3.4.5.6 60
9 603 Lịch sử C.D1.2.3.4.5.6 100
10 604 Báo chí C.D1.2.3.4.5.6 100
11 605 Thông tin – Thư viện A.C.D1.2.3.4.5.6 60
12 606 Lưu trữ học & QTVP A.C.D1.2.3.4.5.6 70
13 607 Đông phương học C.D1.2.3.4.5.6 120
14 608 Quốc tế học A.C.D1.2.3.4.5.6 80
15 609 Du lịch học A.C.D1.2.3.4.5.6 90
16 610 Hán nôm C.D1.2.3.4.5.6 30
17 614 Nhân học A.C.D1.2.3.4.5.6 60
18 615 Việt Nam học C.D1.2.3.4.5.6 60

( Theo 24h.com.vn )

Leave a Reply