Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Công nghệ – ĐHQGHN năm 2011

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN SINH NĂM 2011

Mã trường Mã ngành Khối Chỉ tiêu
Cac ngành đào tạo: QHI 560
Nhóm ngành Công nghệ Thông tin: 

-         Khoa học máy tính

-         Công nghệ Thông tin

-         Hệ thống thông tin

 

 

 

104

105

114

 

A

A

A

 

310

 

 

Nhóm ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông, Cơ điện thoại:  

-         Công nghệ Điện tử Viễn thông

-         Công nghệ Cơ điện tử

 

 

109

117

 

 

A

A

140 

 

Nhóm ngànhVật lý kỹ thuật, Cơ học kỹ thuật: 

-         Vật lý kỹ thuật

-         Cơ học kỹ thuật

 

 

115

116

 

 

A

A

110 

 

 

 

Leave a Reply