Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2011

Diemchuan.org – Dưới đây là thông tin chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đaị học Kinh tế Quốc dân hệ chính quy năm 2011

Theo thông tin mới nhất, năm 2011 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, được Bộ Giáo dục và đào tạo giao  chỉ tiêu tuyển sinh  4.750  hệ đại học chính qui.( Chỉ tiêu này bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh-theo quyết định của Bộ GD&ĐT và  từ các trường dự bị chuyển về). Trong đó nhóm ngành Kinh tế được phân bổ nhiều nhất với 1.230 chỉ tiêu, kế tiếp đến là nhóm ngành Quản trị kinh doanh với 1.170.

Về cơ bản tuyển sinh hệ chính quy của trường năm nay không có nhiều thay đối so với năm 2010. Cụ thể xét tuyển theo chuyên ngành: Đối với các chuyên ngành đã có chỉ tiêu như: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn (417), Thống kê kinh doanh (447), Tin học kinh tế (444), Luật kinh doanh (545), Công nghệ thông tin (146), Kinh tế lao động (421). (năm 2010, điểm tuyển vào các chuyên ngành này thấp hơn điểm sàn vào trường từ 2 đến 3 điểm).

Xét tuyển theo điểm sàn vào trường và theo từng khối thi. Sau đó xét tiếp vào ngành và chuyên ngành đối với các chuyên ngành không thuộc diện xét tuyển theo chuyên ngành.
Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường. Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành/chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu, cùng khối thi, khi Trường tổ chức xếp chuyên ngành (sau khi nhập trường).

CÁC LỚP ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ RIÊNG

1. Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp (mã: 439), sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi:
- Được  sử dụng giáo trình, dữ liệu, tài liệu của phòng Pháp ngữ;
- Được định kỳ có giáo sư nước ngoài tham gia các buổi thảo luận/hội thảo;
- Có thể được làm luận văn bằng tiếng Pháp vào năm thứ 4;
- Sinh viên bảo vệ thành công luận văn bằng tiếng Pháp trước hội đồng hỗn hợp được cấp chứng chỉ Pháp ngữ bởi AUF.
- Sinh viên Pháp ngữ có nhiều lợi thế nộp hồ sơ xin học bổng cao học tại các sứ quán hoặc tổ chức quốc tế Pháp ngữ khác.

2. Lớp Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA), Mã: 457
- Thi khối A và D1 (Tiếng Anh hệ số 2),  theo đợt thi chung của Bộ. Điểm tuyển thấp hơn điểm sàn của  Trường không quá 1 điểm. Thí sinh thi khối A, sau khi đạt điểm xét tuyển phải tiếp tục tham dự kỳ kiểm tra trình độ Tiếng Anh để xếp lớp.
- Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp.
- Học phí tương đương 40 USD/tín chỉ.
- Chương trình học và phương pháp giảng dạy tiên tiến, trang thiết bị hiện đại (phòng học có điều hoà, datashow, wireless, …), có sự tham gia của giảng viên nước ngoài. Các môn học chính được giảng dạy bằng Tiếng Anh.
- Nhiều hoạt động ngoại khoá nhằm tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, phát triển toàn diện.
- Có cơ hội trao đổi sinh viên và có du học, nhận bằng của nhiều trường ĐH nổi tiếng trên thế giới (Úc, New Zealand, Canada, …);
- Liên hệ: Viện Quản trị Kinh doanh, phòng 105 nhà 12, Đại học KTQD. Điện thoại: (04)38697922 – (04)38690055 – 150; website:  www.bsneu.edu.vn

3. Lớp Quản trị lữ hành (mã: 454) và lớp Quản trị khách sạn (mã: 455)
Theo Chương trình giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Professional oriented higher education – POHE) trong khuôn khổ của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.
- Điểm xét tuyển: Trên điểm sàn của Bộ và có thể dưới điểm sàn vào trường cùng khối thi, nhưng không quá 4 điểm.
- Bằng đại học chính quy do trường ĐH KTQD cấp.
- Học phí: 13,5 triệu đồng/ 1 năm (mức này có thể thay đổi để phù hợp với qui định chung).
- Chương trình học, phương pháp giảng dạy và trang thiết bị hiện đại, có sự tham gia của giảng viên nước ngoài, các môn chính chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Ngoại ngữ đặc biệt được chú trọng, sinh viên được học ít nhất 2 ngoại ngữ

4. Các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh: Trường mở 1 lớp Tài chính, 1 lớp Kế toán. Trường tổ chức xét tuyển vào lớp này sau khi sinh viên đã nhập học

5.  Các lớp chất lượng cao. Gồm các chuyên ngành: Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế bảo hiểm, Marketing, Quản trị kinh doanh quốc tếChi tiết liên hệ văn phòng Chương trình tiên tiến và chất lượng cao, Phòng 102, 103 nhà 14, ĐHKTQD.

Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến vào từng ngành đào tạo của trường năm 2011 (Không bao gồm chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh và từ các trường dự bị chuyển về)

Ngành đào tạo Mã trường Khối Chỉ tiêu
4.000
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: 1.230
- Kinh tế và Quản lý đô thị KHA 410 A, D1
- Kinh tế và Quản lý địa chính KHA 411 A, D1
- Kế hoạch KHA 412 A, D1
- Kinh tế phát triển KHA 413 A, D1
- Kinh tế và Quản lý môi trường KHA 414 A, D1
- Quản lý kinh tế KHA 415 A, D1
- Kinh tế và Quản lý công KHA 416 A, D1
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn KHA 417 A, D1 50
- Kinh tế đầu tư KHA 418 A
- Kinh tế bảo hiểm KHA 419 A, D1
- Kinh tế quốc tế KHA 420 A, D1
- Kinh tế lao động KHA 421 A, D1 60
- Toán tài chính KHA 422 A, D1
- Toán kinh tế KHA 423 A, D1
- Kinh tế học KHA 450 A, D1
- Thẩm định giá KHA 446 A
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: KHA 426 A, D1 1.170
- Quản trị kinh doanh quốc tế
- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn KHA 427 A, D1
- Quản trị nhân lực KHA 428 A, D1
- Marketing KHA 429 A, D1
- Quản trị kinh doanh Thương mại KHA 431 A, D1
- Thương mại quốc tế KHA 432 A, D1
- Quản trị doanh nghiệp KHA 433 A, D1
- Quản trị kinh doanh tổng hợp KHA 435 A, D1
- Quản trị kinh doanh bất động sản KHA 436 A, D1
Ngành Thống kê kinh doanh KHA 447 A, D1 100
Ngành Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: 500
- Ngân hàng KHA 437 A, D1
- Tài chính doanh nghiệp KHA 438 A, D1
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) KHA 439 A, D1
- Tài chính quốc tế KHA 451 A, D1
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: 400
- Kế toán tổng hợp KHA 442 A, D1
- Kiểm toán KHA 443 A, D1
Ngành Hệ thống thông tin kinh tế, chuyên ngành Tin học kinh tế KHA 444 A, D1 100
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh KHA 545 A, D1 100
Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin KHA 146 A 50
Ngành Tiếng Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại KHA 701 D1 100
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng
- Quản trị lữ hành KHA 454 D1 40
- Quản trị khách sạn KHA 455 D1 40
- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) KHA 457 A, D1 100

Leave a Reply