Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Cần Thơ 2011

Diemchuan.org – Dưới đây là thông tin chỉ tiêu của trường Đại học Cần thơ năm 2011
ĐH Cần Thơ: 6.390 chỉ tiêu (CT) chính quy bậc ĐH. Theo đó, các ngành đào tạo tại ĐHCT:

Sư phạm (SP) Toán học, SP Toán – Tin học, Toán ứng dụng, SP Vật lý, SP Vật lý – Tin học, SP Vật lý – Công nghệ, Giáo dục tiểu học: mỗi ngành 60,
Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy): 80,
Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật (KT) cơ khí (Cơ khí chế biến): 60,
Chỉ tiêu ngành KT cơ khí (Cơ khí giao thông): 60,
Chỉ tiêu ngành KT công trình xây dựng (Xây dựng công trình thủy): 80,
Chỉ tiêu ngành KT công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp): 100,
Chỉ tiêu ngành KT công trình xây dựng (Xây dựng cầu đường): 80,
Chỉ tiêu ngành Kỹ thuật môi trường: 80,
Chỉ tiêu ngành KT điện tử – truyền thông: 60,
Chỉ tiêu ngành KT điều khiển và tự động hóa: 60,
Chỉ tiêu ngành KT điện – điện tử (Kỹ thuật điện): 90,
Chỉ tiêu ngành KT cơ – điện tử: 80,
Chỉ tiêu ngành Quản lý công nghiệp: 80,
Chỉ tiêu ngành Hệ thống thông tin: 60,
Chỉ tiêu ngành KT phần mềm: 80,
Chỉ tiêu ngành Truyền thông và mạng máy tính: 80,
Chỉ tiêu ngành Khoa học máy tính: 60,
Chỉ tiêu ngành Công nghệ (CN) thông tin (Tin học ứng dụng): 60,
Chỉ tiêu ngành CN thực phẩm: 80, CN chế biến thủy sản: 80,
Chỉ tiêu ngành SP Hóa học: 60, Hóa học: 60,
Chỉ tiêu ngành Hóa học (Hóa dược): 60,
Chỉ tiêu ngành CN kỹ thuật hóa học: 80,
Chỉ tiêu ngành SP Sinh học: 60,
Chỉ tiêu ngành SP Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp: 60,
Chỉ tiêu ngành Sinh học: 60,
Chỉ tiêu ngành Sinh học (Vi sinh vật học): 50,
Chỉ tiêu ngành CN sinh học: 90,
Chỉ tiêu ngành Chăn nuôi: 100,
Chỉ tiêu ngành Thú y: 100,
Chỉ tiêu ngành Nuôi trồng thủy sản: 80,
Chỉ tiêu ngành Nuôi trồng thủy sản (Sinh học biển): 50,
Chỉ tiêu ngành Bệnh học thủy sản: 50,
Chỉ tiêu ngành Khoa học cây trồng: 150,
Chỉ tiêu ngành Nông học: 80,
Chỉ tiêu ngành CN rau hoa quả và cảnh quan: 60,
Chỉ tiêu ngành Bảo vệ thực vật: 80,
Chỉ tiêu ngành Khoa học môi trường: 50,
Chỉ tiêu ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 50,
Chỉ tiêu ngành Khoa học đất: 80, Kinh tế: 80,
Chỉ tiêu ngành Kế toán: 120,
Chỉ tiêu ngành Kiểm toán: 80,
Chỉ tiêu ngành Tài chính: 200,
Chỉ tiêu ngành Quản trị kinh doanh: 80,
Chỉ tiêu ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 60,
Chỉ tiêu ngành Marketing: 60,
Chỉ tiêu ngành Kinh doanh thương mại: 60,
Chỉ tiêu ngành Kinh tế nông nghiệp: 100,
Chỉ tiêu ngành Kinh tế thủy sản: 80,
Chỉ tiêu ngành Kinh tế tài nguyên – môi trường: 80,
Chỉ tiêu ngành Kinh doanh quốc tế: 140,
Chỉ tiêu ngành Phát triển nông thôn: 60,
Chỉ tiêu ngành Quản lý đất đai: 80,
Chỉ tiêu ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản: 60,
Chỉ tiêu ngành Luật (Luật hành chính, Luật tư pháp, Luật thương mại): 300,
Chỉ tiêu ngành SP Ngữ văn: 60, Văn học: 80,
Chỉ tiêu ngành SP Lịch sử: 60, SP Địa lý: 60,
Chỉ tiêu ngành Giáo dục công dân: 80,
Chỉ tiêu ngành Hướng dẫn viên du lịch: 80,
Chỉ tiêu ngành SP Tiếng Anh: 80,
Chỉ tiêu ngành SP Tiếng Pháp: 35,
Chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh: 120,
Chỉ tiêu ngành Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh: 80,
Chỉ tiêu ngành Thông tin học: 60,
Chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Pháp: 35,
Chỉ tiêu ngành Giáo dục thể chất: 80.

Các ngành đào tạo tại khu Hòa An (tỉnh Hậu Giang):
Chỉ tiêu ngành KT công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp): 60,
Chỉ tiêu ngành Kế toán: 60,
Chỉ tiêu ngành Tài chính – Ngân hàng: 100,
Chỉ tiêu ngành Kinh doanh quốc tế: 60,
Chỉ tiêu ngành Luật (Luật hành chính, Luật tư pháp, Luật thương mại): 160,
Chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh: 60.

Leave a Reply