Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam năm 2015-2016

Điểm chuẩn vào lớp 10
Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam năm 2015-2

Quảng Nam công bố điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2015-2016 Sở GD&ĐT Quảng Nam công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2015-2016. Theo điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên toán cao nhất (44.25) thấp nhất là chuyên sử 28.28. Điểm chuẩn vào […]